Loading...

አትሌት ብርሃኑ ፀጉ የተከለከለ የስፖርት አበረታች ቅመም ወይም ዶፒንግ መጠቀሙ በመረጋገጡ ለ4(አራት) ዓመታት በማንኛውም ውድድር ላይ እንዳይሳተፍ እገዳ ተጥሎበታል፡፡

አትሌት ብርሃኑ ፀጉ የተከለከለ የስፖርት አበረታች ቅመም ወይም ዶፒንግ መጠቀሙ በመረጋገጡ ለ4(አራት) ዓመታት በማንኛውም ውድድር ላይ እንዳይሳተፍ እገዳ ተጥሎበታል፡፡ አትሌት ብርኃኑ ፀጉ ቀደም ሲል እ.ኤ.አ መስከረም 15/2019 ዴንማርክ ኮፐንኃገን በተካሄደው የግማሽ ማራቶን የግል ውድድር ላይ የተከለከለ የስፖርት አበረታች ቅመም ወይም ዶፒንግ በመጠቀም ተጠርጥሮ ላለፉት 7(ሰባት) ወራት ጉዳዩ ሲጣራ ቆይቷል፡፡ ስለሆነም በተደረገው ተጨማሪ ኢንቨስቴጌሽንና የማጣራት ተግባር አትሌቱ በግሉ በተሳተፈበት ውድድር ላይ...

አትሌት ብርሃኑ ፀጉ የተከለከለ የስፖርት አበረታች ቅመም ወይም ዶፒንግ መጠቀሙ በመረጋገጡ ለ4(አራት) ዓመታት በማንኛውም ውድድር ላይ እንዳይሳተፍ እገዳ ተጥሎበታል፡፡

አትሌት ብርሃኑ ፀጉ የተከለከለ የስፖርት አበረታች ቅመም ወይም ዶፒንግ መጠቀሙ በመረጋገጡ ለ4(አራት) ዓመታት በማንኛውም ውድድር ላይ እንዳይሳተፍ እገዳ ተጥሎበታል፡፡ አትሌት ብርኃኑ ፀጉ ቀደም ሲል እ.ኤ.አ መስከረም 15/2019 ዴንማርክ ኮፐንኃገን በተካሄደው የግማሽ ማራቶን የግል ውድድር ላይ የተከለከለ የስፖርት አበረታች ቅመም ወይም ዶፒንግ በመጠቀም ተጠርጥሮ ላለፉት 7(ሰባት) ወራት ጉዳዩ ሲጣራ ቆይቷል፡፡ ስለሆነም በተደረገው ተጨማሪ ኢንቨስቴጌሽንና የማጣራት ተግባር አትሌቱ በግሉ በተሳተፈበት ውድድር ላይ...

በኢትዮጲያ ብሔራዊ ፀረ-አበረታች ቅመሞች ጽ/ቤት እና በኢትዮጲያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ በጋራ ጋዜጣዊ መግለጫ ተሰጠ፡፡

በኢትዮጲያ ብሔራዊ ፀረ-አበረታች ቅመሞች ጽ/ቤት እና በኢትዮጲያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ በጋራ ጋዜጣዊ መግለጫ ተሰጠ፡፡ ቀን፡- መጋቢት /07/2012 ዓ.ም ቦታ ፡- የኢ/አ/ፌ በጋዜጣዊ መግለጫው በፀረ-ዶፒንግ ጉዳይ ላይ ኢትዮጲያ category “A” ላይ ትግኛለች ማለት ምን ማለት እንደሆነ እና አጠቃላይ የኢትዮጲያ ብሔራዊ ፀረ-አበረታች ቅመሞች ጽ/ቤት እንቅስቃሴን በሚመለከት የጽቤቱ ዋና ዳሬክተር አቶ መኮንን ይደርሳል ለጋዜጠኞች ገለፃ አድርገዋል ፡፡ በገለፃው የአለም አቀፉ አትሌቲክስ...

በኢትዮጲያ ብሔራዊ ፀረ-አበረታች ቅመሞች ጽ/ቤት እና በኢትዮጲያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ በጋራ ጋዜጣዊ መግለጫ ተሰጠ፡፡

በኢትዮጲያ ብሔራዊ ፀረ-አበረታች ቅመሞች ጽ/ቤት እና በኢትዮጲያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ በጋራ ጋዜጣዊ መግለጫ ተሰጠ፡፡ ቀን፡- መጋቢት /07/2012 ዓ.ም ቦታ ፡- የኢ/አ/ፌ በጋዜጣዊ መግለጫው በፀረ-ዶፒንግ ጉዳይ ላይ ኢትዮጲያ category “A” ላይ ትግኛለች ማለት ምን ማለት እንደሆነ እና አጠቃላይ የኢትዮጲያ ብሔራዊ ፀረ-አበረታች ቅመሞች ጽ/ቤት እንቅስቃሴን በሚመለከት የጽቤቱ ዋና ዳሬክተር አቶ መኮንን ይደርሳል ለጋዜጠኞች ገለፃ አድርገዋል ፡፡ በገለፃው የአለም አቀፉ አትሌቲክስ...