Loading...

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ፀረ-አበረታች ቅመሞች ጽ/ቤት ከኢትዮጵያ ስፖርት ጋዜጠኞች ማህበር ጋር ለሚዲያ ባለሞያዎች በጋራ በመቀናጀት ያዘጋጁት የፀረ-ዶፒንግ የጋራ የውይይት መድረክ በመካሄድ ላይ ነው፡፡

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ፀረ-አበረታች ቅመሞች ጽ/ቤት ከኢትዮጵያ ስፖርት ጋዜጠኞች ማህበር ጋር ለሚዲያ ባለሞያዎች በጋራ በመቀናጀት ያዘጋጁት የፀረ-ዶፒንግ የጋራ የውይይት መድረክ በመካሄድ ላይ ነው፡፡ ቀን፡-ታህሳስ 17/2012 ዓ.ም ቦታ፡- ሄልዝ ኢንተርናሽናል ሆቴል አዳማ ከተማ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ፀረ -አበረታች ቅመሞች ጽ/ቤት (ETH-NADO) በአገራችን ንህፁ ስፖርት በማስፋፋትና ጤናማ ተተኪ አትሌቶችን በማፍራት በአለም አቀፍ ደረጃ የአገራችንን ውጤታማነት ለማጎልበት፤የዜጎችን ሁለንተናዊ ጤንነት ለመጠበቅ ባሳለፋቸው 3 ዓመታት በየደረጃው ዘርፈ...

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ፀረ-አበረታች ቅመሞች ጽ/ቤት ከኢትዮጵያ ስፖርት ጋዜጠኞች ማህበር ጋር ለሚዲያ ባለሞያዎች በጋራ በመቀናጀት ያዘጋጁት የፀረ-ዶፒንግ የጋራ የውይይት መድረክ በመካሄድ ላይ ነው፡፡

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ፀረ-አበረታች ቅመሞች ጽ/ቤት ከኢትዮጵያ ስፖርት ጋዜጠኞች ማህበር ጋር ለሚዲያ ባለሞያዎች በጋራ በመቀናጀት ያዘጋጁት የፀረ-ዶፒንግ የጋራ የውይይት መድረክ በመካሄድ ላይ ነው፡፡ ቀን፡-ታህሳስ 17/2012 ዓ.ም ቦታ፡- ሄልዝ ኢንተርናሽናል ሆቴል አዳማ ከተማ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ፀረ -አበረታች ቅመሞች ጽ/ቤት (ETH-NADO) በአገራችን ንህፁ ስፖርት በማስፋፋትና ጤናማ ተተኪ አትሌቶችን በማፍራት በአለም አቀፍ ደረጃ የአገራችንን ውጤታማነት ለማጎልበት፤የዜጎችን ሁለንተናዊ ጤንነት ለመጠበቅ ባሳለፋቸው 3 ዓመታት በየደረጃው ዘርፈ...

አቶ ኤሊያስ ሽኩር የኢትዮጲያ ስፖርት ኮሚሽን ኮሚሽነር የኢትዮጲያ ጸረ አበረታች ቅመሞች ጽ/ቤት በመገኘት የስራ እንቅስቃሴን ጎበኙ ።

አቶ ኤሊያስ ሽኩር የኢትዮጲያ ስፖርት ኮሚሽን ኮሚሽነር የኢትዮጲያ ጸረ አበረታች ቅመሞች ጽ/ቤት በመገኘት የስራ እንቅስቃሴን ጎበኙ ። ቀን፡- 12/05 /2012 የጽ/ቤቱ አጠቃላይ እንቅስቃሴ እና ስራ በዋና ዳይሬክተር አቶ መኮንን ይደርሳል ማብራሪያ በስፋት የተሰጠ ሲሆን ተቋሙ አሁን ያለበትን ሁኔታ በሚያሳይ መልኩ በዝርዝር አቅርበዋል። የጽ/ ቤቱ ም/ ዋ ዳይሬክተር ወ/ሮ ፋንታዬ ገዛኸኝ በበኩላቸው ጽ/ቤት በአለም አቀፍና በአገር አቀፍ ደረጃ በማመሳከር ጸረ አበረታችን...

አቶ ኤሊያስ ሽኩር የኢትዮጲያ ስፖርት ኮሚሽን ኮሚሽነር የኢትዮጲያ ጸረ አበረታች ቅመሞች ጽ/ቤት በመገኘት የስራ እንቅስቃሴን ጎበኙ ።

አቶ ኤሊያስ ሽኩር የኢትዮጲያ ስፖርት ኮሚሽን ኮሚሽነር የኢትዮጲያ ጸረ አበረታች ቅመሞች ጽ/ቤት በመገኘት የስራ እንቅስቃሴን ጎበኙ ። ቀን፡- 12/05 /2012 የጽ/ቤቱ አጠቃላይ እንቅስቃሴ እና ስራ በዋና ዳይሬክተር አቶ መኮንን ይደርሳል ማብራሪያ በስፋት የተሰጠ ሲሆን ተቋሙ አሁን ያለበትን ሁኔታ በሚያሳይ መልኩ በዝርዝር አቅርበዋል። የጽ/ ቤቱ ም/ ዋ ዳይሬክተር ወ/ሮ ፋንታዬ ገዛኸኝ በበኩላቸው ጽ/ቤት በአለም አቀፍና በአገር አቀፍ ደረጃ በማመሳከር ጸረ አበረታችን...